خبرهای مهم:

تاریخ امروز برابر است با [ پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ]

در این مقاله آسیب پذیری سرریز پشنه  در DivX Plus Web  Player  که اجازه ی اجرای کد ها به نفوذگر می دهد را بررسی میکنیم.گزارش منتشر توسط Secunia ، آسیب پذیری مذکور را به صورت زیر توصیف میکند:

The vulnerability is caused due to a boundary error within

DivXPlaybackModule.dll when processing overly long “file://” URLs,

which can be exploited to cause a stack-based buffer overflow by e.g.

tricking a user into visiting a malicious website.

Analyzing DivX Plus  Web  Player SEH Overwrite Vulnerability
Analyzing DivX Plus Web Player SEH Overwrite Vulnerability
Analyzing-DivX-Plus-Web-Player-SEH-Overwrite-Vulnerability.rar
615.9 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر
نویسنده: 0days
دانلود فایل

:: نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*