درباره آفسک

فسک یک گروه تحقیقاتی مستقل ایرانی‌ست که تب و تاب بوجود آوردن یک دنیای امن را دارد. ما به وضوح و آزادی معتقدیم و هدف ما برقراری یک اجتماع امن و بالا بردن میزان آگاهی در باب امکانات موجود برای مهاجمان در دنیای فناوری اطلاعات و رایانه است. بعلاوه ما خواستار ایجاد یک خروجی غنی‌شده‌ی علمی در بافت امنیت رایانه و اطلاعات هستیم. ما همیشه در فکر خود، نسل جوان ایرانی همراه با اشتیاق و تشنگی دانش که بدنبال قله‌های ترقی است اما دسترسی به منابع با کیفیت دست اول ندارد را یاد می‌کنیم. در آفسک، ما محتوایی براساس یک چارچوب برای جوانان ایرانی که محدودیت در دسترسی به منابع داشته و مشتاق به امنیت رایانه هستند و با بقیه به اشتراک می‌گذارند فراهم می‌کنیم. اما آفسک تنها جای آموزش نیست، بلکه محل ایجاد یک فرهنگ نیز است. برای پروراندن مردم و خصوصاً نسل بعدی پژوهشگران امنیت اطلاعات که با حداکثر مسئولیت به صحنه بیایند. سعی ما بر این است که این فرهنگ التزام‌آور را در استفاده‌ی از این دانش در یک جهت مستقیم برای فراهم‌آوری یک زندگی بارورتر و یک اجتماع امن‌تر بسط دهیم.

 

دانلود شماره ۱

دانلود شماره ۲

دانلود شماره ۳

دانلود شماره ۴